Blackjack är ett kortspel som är mycket lätt att förstå. Det hela handlar om att man som spelare ska komma så nära 21 med sina kort som möjligt. Reglerna i spelet är enkla att hänga med i och det finns ofta bara en version av spelet. Men vilka är reglerna egentligen?

blackjack reglerReglerna i korthet

Spelet handlar om att spelaren ska uppnå summan 21, eller komma så nära den som möjligt med sina kort. Om spelaren eller banken kommer över denna summa med sina kort har man automatiskt förlorat. Alla kort har sina faktiska värden i Blackjack men klädda kort är samtliga värda 10 och Ess är värt antingen 1 eller 11 beroende på vad som är bäst i aktuell situation.

Göra spelet svårare

Blackjack är ett spel som kan göras svårare för spelaren genom att fler kortlekar blandas i leken. Detta spel kan spelas med endast en kortlek eller så många som åtta lekar samtidigt. Ju fler kortlekar som används i spelet desto svårare blir det för spelaren att kunna lista ut vilka kort eventuella andra spelare samt banken har på hand och som inte syns.

Sammanfattning av spelets regler

Blackjack är ett av få kortspel som har mycket få regler som spelaren behöver kunna för att ha chans att delta och vinna i spelet. Det handlar i mångt och mycket om att spelaren ska komma så nära 21 som möjligt med sina kort. Spelaren får sina kort av dealern och kan enkelt välja om denne vill stanna eller få flera kort i spelet.